Deze Stichting beheert het fonds dat door een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars is opgericht. Zij hebben voor dit fonds een bedrag ter beschikking gesteld om uitkeringen aan DES-betrokkenen te kunnen doen. Het gaat om vrouwen die tijdens de zwangerschap DES gebruikten en de kinderen die uit die zwangerschap zijn geboren. Zij kunnen aandoeningen hebben die mogelijk door de blootstelling aan DES zijn veroorzaakt. Het DES-gebruik moet hebben plaatsgevonden vóór 1977. De moeder had toen in Nederland haar woon- of verblijfplaats.