Fonds voor het Hart wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van (de gevolgen van) hart- en vaatziekten in Nederland door te zorgen voor meer kennis en een goede toegankelijkheid van aanvullende behandelmethoden voor de behandeling en preventie van hart- en vaatziekten